Nhận xét / Ý kiến

@ "Chúng tôi luôn sử dụng Bản Đồ Du Lịch Việt Nam của Thạc sĩ Hoàng Phương trong các chuyến khảo sát - xây dựng tuyến điểm mới ...

(Trích dẫn phát biểu của Ông Lã Quốc Khánh - Phó Giám Đốc Sở Văn Hóa Thể Thao Du Lịch TP HCM)"

Xem Thêm...

 

@ "Tôi rất thích Bản Đồ Du Lịch Việt Nam của tác giả Hoàng Phương vì thông tin về địa lý, khí hậu & địa hình luôn được cập nhật và phong phú...

(Trích dẫn phát biểu của anh Nguyễn Văn Mỹ - Giám Đốc Cty Du Lịch Lửa Việt)"

Xem Thêm...

 

@Tôi thường xuyên nhắc các em sinh viên sử dụng Bản Đồ Du Lịch Việt Nam của anh Trương Hoàng Phương để ....

(Trích dẫn phát biểu của thầy .......... - Hiệu Trưởng Nghiệp Vụ & Du Lịch Sài Gòn)"

Xem Thêm...

Trương Hoàng Phương – Chân Dung Việt